MUPSA'YI TANIYALIM

MUPSA Nedir?

MUPSA; İngilizce açılımı ‘Marmara University Pharmaceutical Students’ Association’ olan Marmara Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliğidir. 1997’den bu yana IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation) ve EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association) adlı uluslararası eczacılık öğrencileri organizasyonlarına üye olan MUPSA, herhangi bir politik amaç gütmeyen, eczacılık mesleğine yönelik bir öğrenci organizasyonudur.

Neden MUPSA?
  • MUPSA, eczacılık öğrencilerini daha aktif, daha bilgili ve kendilerine güvenen bireyler olarak meslek hayatına daha hazır olabilmeleri için, mesleki aktivite platformu sağlar.
  • Daha öğrenciyken bu tür mesleki aktivitelerde başarı gösteren ve bu aktiviteler sayesinde eczacı büyükleriyle ve özel sektörle tanışan MUPSA üyeleri, mezun olduktan sonra kendilerine referans olacak olan, yürüttükleri MUPSA aktiviteleriyle daha rahat iş imkanı bulabilmektedirler.
  • MUPSA, ciddiyeti ve kararlı faaliyetleriyle geleceğin eczacılarına mesleki ve sosyal destek sağlar.
  • Köklü arkadaşlıklar ve mesleki ilişkiler kurar.
  • Bunun yanı sıra üyeler eczacılık ve sağlıkla ilgili olan faydalı sosyal aktivitelerde bulunur.
  • Uluslararası platformda Marmara Üniversitesi'ni temsil eder.
Koordinatörlüklerin üzerine tıklayarak görev tanımlarına ulaşabilirsiniz!

2022-2023 MUPSA Yönetİm Kurulu

Eyyüp IŞKIN
BaşkanPresident - Başkan:
Başkan, MUPSA’yı ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmekten; tüm MUPSA projelerini desteklemekten ve kontrol etmekten; Takım üyelerinin iş birliği ve motivasyonlarının devamlılığını sağlamaktan sorumludur. Başkan, EPSA İletişim Sekreteri’nin EPSA’yagönderdiği raporlar ve gerekli bilgi güncellemelerini inceleyip onaylamakla yükümlüdür. Başkan, dekan ve tüm diğer iş ortaklarıyla iletişimin canlı tutulmasından da sorumludur. Mezun MUPSA üyeleriyle sağlanan iletişim başkanın sorumluluğundadır. Başkan, Yönetim Kurulu’nun da yardımlarıyla Denetim Kurulu ile MUPSA Takımı arasındaki bağlantıyı sağlamak durumundadır. Başkan, tüm bunların yanı sıra paylaşılacak olan tüm belgelerin yazıları da dahil olmak üzere kontrolleri yapmalı ve paylaşımlar onun onayı alındıktan sonra yapılmalıdır. Her pozisyonda yapılacak olan işleri koordinatörlerin düzenli bilgilendirmesi ile takip etmeli ve koordinatörlerden gelen fikirleri değerlendirerek bu fikirlerin hayata geçirilmesinde destek vermelidir. Başkan, kritik anlarda tüm fikirleri dinlemeli, değerlendirmelidir. Tüm konularda son kararı verme hakkına sahiptir. Başkan aynı zamanda LS ile beraber Advocacy Platform Represantitive görevini yürütmekle yükümlüdür.


Aylin Ece ŞAHİN
EPSA İletişim SekreteriEPSA Liaison Secretary (LS) - EPSA İletişim Sekreteri:
EPSA LS’i olarak temel görevi eczacılık öğrencilerini EPSA gelişmelerinden ve etkinliklerinden haberdar etmek olduğu gibi, EPSA’yı da MUPSA gelişmelerinden haberdar etmektir. Yani EPSA ile MUPSA arasındaki kilit kişidir. LS olarak en büyük görevlerinden biri de MUPSA’yı temsilen Resmi Delege (Official Delegate-OD) olarak EPSA Kongrelerinekatılmak ve EPSA Genel Kurulları’nda Türk eczacılık öğrencileri adına fikir beyan etmektir. Türkiye’nin Genel Kurullarda söz hakkı olabilmesi için Yarıyıl Raporu ve Yıllık Rapor hazırlamalı, bunları EPSA’ya zamanında göndermeli ve EPSA yıllık aidatını Sayman ile işbirliği içerisinde ödemelidir. LS’in bu iş yükünü kaldırabilecek, yoğunmail trafiğini yürütebilecek özverili bir çalışma içerisinde olması beklenmektedir. Yazılı ve sözlü olarak iyi derecede İngilizce bilmek ve en az bir EPSA kongresine katılmış olması gerekmektedir.


Elif KARAKARAMAN
Genel SekreterMUPSA Secretary General (SecGen) –MUPSA Genel Sekreteri:
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu ile Dekanlık ve Marmara Sağlık, Kültür, Sosyal Daire Başkanlığı (SKS) arasında köprü görevi görür. Etkinlik izinlerinin alınmasından ve gerçekleştirilen etkinliklerin sonuç bildirimlerinin SKS’ye iletilmesinden sorumludur. Planlanan etkinlik ile ilgili bilgiler için takım arkadaşları ile iletişime geçer ve etkinliğin izni için son başvuru tarihinden önce gerekli olan tüm bilgileri hazırlar ve SKS’ye başvuru yapar. Başvuru yapılan her etkinlik ve projenin izin süreçlerinin tamamlanmasından ve takibinden sorumludur. Takım toplantılarını başkanla hareket ederek organize eder. Her toplantıda, toplantı raporu tutar ve toplantı sonunda raporu tüm takım arkadaşlarına ulaştırır. İlgili kişilerin yeni toplantı kararlarından haberdar olduğundan emin olmalıdır. Başkan, Danışman ve Danışman Yardımcısı ile sürekli iletişim halindedir ve gerektiği takdirde okula ulaşım sağlamalıdır. Genel Sekreter, düzenli mail kontrolü yapmalıdır, yazı ve mail diline hakim olmalıdır. Aylık Takvim oluşturup aylık toplantı raporu ile birlikte takım üyelerine bu takvimi ulaştırmakla sorumludur. Kulüp içi MUPSA Antet Kağıdı ile gerçekleştirilen yazışmaları Bilişim Teknolojileri Koordinatörü’nün açtığı Drive hesabındaki ilgili kısma eklenmek üzere Bilişim Teknolojileri Koordinatörü’ne iletmekle yükümlüdür. Her sene sonu MUPSA Takım Üyeleri’nin raporlarının toplanması ve bu raporların başkan ile beraber değerlendirip uygunluğuna karar verildikten sonra arşivlenmesi için Bilişim Teknolojileri Koordinatörü’ne iletilmesinden sorumludur.


İlayda Rumeysa BAYRAK
SaymanTreasurer – Sayman:
Sayman, MUPSA’nın tüm finansal hareketlerini denetler ve kontrol eder; tüm gerekli belgeleri toplar ve saklar. Kulübe girip çıkan paraların hesaplarını bir Excel dosyası içine 1 Temmuz’dan itibaren girdi ve çıktılar halinde iki sütun olacak şekilde yazıp geçmiş dönem ve mevcut hesap bakiyesi de dahil olmak suretiyle sene sonu, MUPSA Takımı’na şeffaflıkla, “Senelik Mali Rapor” adıyla sunmakla yükümlüdür. İstenmesi halinde faturalandırılabilmiş harcamaları göstermelidir. Sunulan bu raporu Bilişim Teknolojileri Koordinatörü’ne arşivlenmek üzere göndermekle yükümlüdür. Sayman mevcut bütçeyi MUPSA çıkarları doğrultusunda yönlendirmekten sorumludur.Sayman, EPSA Üyelik Ücreti’nin ödenmesinden sorumludur. Bu pozisyonun ana amacı yeni sponsorlar bulmaktır. Sayman MUPSA Takımı tarafından talep edildiği takdirde her türlü finansal dokümanı MUPSA Takımına sunmakla yükümlüdür.


Dilruba ÇETİN
Dış ilişkiler KoordinatörüForeign Affairs Coordinator –Dış ilişkilerden Sorumlu Koordinatör:
EPSA’nın en önemli öğrenci değişim projelerinden olan Twinnet’in düzenlenmesinden sorumlu kişidir. Twinnet’in sosyal ve eğitim bölümleri kavranmış olup bunları düzenlemek üzere uygulamaya dökmeye hazır olunmalı ve bunun yanında Twinnet’in finansal durumuna da yeterince hakim olunmalıdır. Twinnet’in sosyal bölümü için Sosyal Etkinlik Koordinatörü ile ortalıklık içinde çalışırlar. MUPSA için en uygun Twinnet değişimini yaratmak için diğer ülke Twinnet Koordinatörleri ile aktif iletişim içinde kalıp farklı Twinnet değişim fırsatları yaratmalı ve aralarından en uygununu seçmelidir. EPSA Mobility Coordinator tarafından tarihlendirilen toplantılara katılmalıdır. EPSA Mobility Coordinator ile toplantı yaparak pozisyonunu tanımalıdır. EPSA’nın talep ettiği formları doldurmak, Yarıyıl ve Yıllık Rapor hazırlayarak bunları EPSA’ya sunmak, EPSA’ya karşı temel sorumlulukları arasındadır. Twinnet-Google Groups başta olmak üzere tüm maillerin, Facebook ve tüm sosyal medyaya platformlarındaki Twinnet paylaşımlarının kontrolünü yapmak sorumluluğudur. Bu pozisyon yazılı ve sözlü olarak iyi bir İngilizce gerektirir. TWINNET Projesi için Başkan ve EPSA İletişim Sekreteri ile ortak kararla MUPSA Takımı ve alt takımlarındaki mevcut gönüllülere görevlendirme yapma hakkına sahiptir. .
Özgür Adem GİRİŞKEN
Halkla İlişkiler KoordinatörüPublic Relations Coordinator -Halkla İlişkilerden Sorumlu Koordinatör:
Halkla İlişkiler Koordinatörü’nün ana sorumluluğu MUPSA’nın tanıtımını yapmaktır. Bu pozisyon birçok durumda Tasarım Koordinatörü, Basın Yayın Koordinatörü ve Bilişim Teknolojileri Koordinatörü ile birlikte çalışır. Sosyal medya hesaplarından yapılacak etkinliklerin tanıtılması, tanıtımı esnasında metinlerin yazılması, merak edilen ve cevaplanması gereken soruları cevaplanması, etkinlik esnasında PR çalışmalarına devam edilmesi, fotoğrafların çekilip düzenlenmesi, kendi fakültemiz ve başka fakültelerden kulübümüz ile ilgilenen kişiler ile iletişim kurulması görevlerini yerine getirmelidir. Halkla İlişkiler Koordinatörü MUPSA’nın temelde dışarı ile bağlantısını kurduğu için sürekli online olmalıdır ve olabildiğince etkinliklere katılım göstermelidir. MUPSA’nın tüm sosyal medya hesapları ve her türlü diğer tanıtım materyali Halkla İlişkiler Koordinatörü’nün sorumluluğundadır. Halkla İlişkiler Koordinatörü’nün gidemediği durumlarda Halkla İlişkiler Takımı’ndan bir veya birkaç kişi etkinliğin tanıtımı üstlenebilir. Yıl içinde çekilen etkinlik fotoğraflarının yüklendiği Drive hesabını yönetmekle sorumludur.
Sıla ÖZEN
Halk Sağlığı KoordinatörüPublic Health and Social Services Coordinator – Halk Sağlığı Koordinatörü:
Halk Sağlığı Koordinatörü’ nün temel görevi; eczacılık öğrencilerinin ve düzenlediği etkinlikler yoluyla ulaştığı insanların halk sağlığıyla ilgili çeşitli konularda farkındalığını artırmak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı halk sağlığı günlerinde işlenen konuları, dünya genelinde veya ülke genelinde mevcut önemli hastalıkları ve sağlık gelişmelerini takip etmek ve gerektiğinde bu konulara dikkat çekecek, yeni ve yaratıcı projeler üretmektir. Halk Sağlığı Koordinatörü aynı zamanda EPSA’nınhalk sağlığı alanında düzenlediği projeleri ve ilgili bilgilendirmeleri mail yoluyla takip etmek, MUPSA ekibini bu etkinlik ve projelerle alakalı bilgilendirmek, gerektiğinde destekleyici kampanya veya etkinlik düzenlemekle görevlidir. Halk Sağlığı Koordinatörü’nüngerçekleşecek etkinliklerin izinlerinin doğru zamanlanması için Genel Sekreter, Tasarım Koordinatörü ve Başkan ile iletişim halinde olması, etkinlik hazırlıklarını doğru planlaması, gerçekleştirmek istediği etkinlikleri MUPSA Takımı’yla paylaşması ve bu sayede fikir çeşitliliği oluşturarak kulüp vizyonunu zenginleştirmesi beklenir. Halk Sağlığı Koordinatörü, fakülte öğrencileriyle iletişim halinde kalmalı; çeşitli etkinliklerde, fakülte öğrencilerinin gönüllü olarak katılımıyla oluşturulmuş olan Halk Sağlığı Takımı ile birlikte çalışmalı ve onları koordine etmelidir.
Gizem BAHAR
Eğitim ve Proje KoordinatörüEducational Affairs and Project Coordinator- – Eğitim ve Proje Koordinatörü:
Bu koordinatörlüğün ana amacı eczacılık öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Eczacılık öğrencilerinin mesleki donanımına katkı sağlamak ve eczacılık öğrencilerine, mesleğe yönelik yeni bakış açıları kazandırmak için gerekli kariyer günleri, sempozyum gibi etkinliklerin organize edilmesinden sorumludur. Eczacılık fakültesinden veya ilgili alanlardan mezun olmuş, alanında uzman kişilerle iletişim kurarak eczacıların çalışabileceği çeşitli alanlar ve bu alanlarda çalışabilmek için istenen yetkinlikler hakkında bilgilerin verildiği buluşma ve etkinlikleri organize eder. Eczacılık fakültesi öğrencilerinin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak ve başarıya ulaşabilmelerine katkıda bulunacak etkinlikleri planlanmasından ve düzenlenmesinden sorumludur. Eczacılık alanı başta olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri için yeni fikirler üretir ve bu projelerin uygulanması için organizasyon yapar. Bu pozisyon, oluşturulan ‘Proje ve Eğitim Takımı’yla birlikte çalışır ve bu takımı koordine eder.
Sude Yaren AKTAN
Sosyal Etkinlik KoordinatörüSocial Events Coordinator – Sosyal Etkinlik Koordinatörü:
Sosyal Etkinlik Koordinatörü partiler, geziler, sportif aktiviteler, kültürel aktiviteler vb. etkinliklerin ve diğer MUPSA projelerinin ve etkinliklerinin sosyal kısımlarının organize edilmesinden sorumludur. Bu koordinatörlük eczacılık öğrencilerinin birbiriyle ve kendi içlerinde kaynaşmaları için etkinlikler düzenler. Fakültemizin öğrencileri başta olmak üzere birçok öğrenciye sosyalleşebilecekleri alanları sağlamakla görevlidir. Bu kapsamda her türlü MUPSA etkinliğinin sosyal kısmını organize etmeli, sürekliliğini sağlamalıdır. Twinnet’in Türkiye ayağında sosyal etkinliklerin organizasyonları için Dış İlişkiler Koordinatörü’yle beraber çalışır. Sosyal Etkinlik Takımıyla çalışır ve onları koordine eder.
Berkay KOPUZ
Basın Yayın KoordinatörüPublications Coordinator – Basın Yayın Koordinatörü:
Bu pozisyon MUPSA’nın tasarımı yapılmış her türlü yayın ve yayım işinden sorumludur. Basın-Yayın Koordinatörü’nün en önemli görevlerinden biri; sene içerisinde yayımlanan MUPSA’nın yıllık dergisi “ThePharmacist” için yaratıcı fikirler ortaya koymaktır. Basın-Yayın Koordinatörü; takım içerisinde kabul edilen fikirleri dergiye aktarır ve dergi içinde bulunan bölümlerinin yazım ve imla kurallarına uygun şekilde düzenlenmesinden sorumludur. Devamında; Tasarım Koordinatörü ile derginin tasarım aşamalarını kontrol eder, Halkla İlişkiler Koordinatörü ile dergi içi fotoğrafları düzenler, Sayman ile dergi basımı konusunda mali konuları inceler ve Bilişim Teknolojileri Koordinatörü ile MUPSA’nınsitesi “mupsa.online”da derginin yayımlanması sürecini takip eder. Yılda en az 1 yazılı yayın işi çıkarması beklenir. Sayman ile birlikte, yapılan etkinlikler içerisinde veya sonrasında verilmesi kararlaştırılmış plaket ve sertifika basımından sorumludur. Etkinlikler içinde dağıtılan bilgilendirme broşürlerindeki yazı işlerinin sorumluluğunu Halkla İlişkiler Koordinatörü ile birlikte üstlenir. MUPSA’nın etkinliklerini duyurmak amaçlı hazırlanmış poster ve afişlerin basımından ve okul panolarında güncellenmesinden sorumludur. Bu pozisyon aynı zamanda MUPSA’nın Tanıtım Departmanı içerisinde yer alarak sene boyunca Halkla İlişkiler Koordinatörü, Tasarım Koordinatörü, Bilişim Teknolojileri Koordinatörü ile birlikte çalışır.


Yusuf KALAYCI
Tasarımdan Sorumlu KoordinatörDesign Coordinator - Tasarımdan Sorumlu Koordinatör:
Tasarım Koordinatörü dönem boyunca MUPSA’nın tüm tasarım işlerinden sorumludur. Tasarım Koordinatörü -kendisine takım tarafından zamanında ulaştırılan içeriklerle birlikte-oluşturulması gereken tasarımları belirlenen tarihe kadar hazırlayıp gerekli takım üyelerine (Başkan, Genel Sekreter, PR Koordinatörü, Basın Yayın Koordinatörü, IT Koordinatörü, etkinlikten sorumlu takım üyesi) ulaştırmakla yükümlüdür. Video düzenlenmesi ve fotoğraf kolajlanması işlerinde IT Koordinatörü ile beraber sorumludur.


Seyda İkra ÖZDEM
Bilgi Teknolojileri SorumlusuIT Officer –Bilgi Teknolojileri Sorumlusu:
Bu pozisyon MUPSA web sitesinin (mupsa.online) güncellenmesinden ve her türlü teknolojik, teknik problemden sorumludur. Bu pozisyon birçok durumda Dizayn Koordinatörü, Basın Yayın Koordinatörü ve Halkla İlişkiler Koordinatörü ile birlikte çalışır. Sekreter’den ve Sayman’dan gelen belgeleri arşivlemek için Drive hesabını yönetmekle (senelik klasörler oluşturacak şekilde) yükümlüdür. Video düzenlenmesi ve fotoğraf kolajlanması işlerinde Tasarım Koordinatörü ile beraber sorumludur. Her sene yenilenen yönetmelikleri arşivlemekten sorumludur. Yönetmelik değişiklikleri tekliflerini bir Drive klasöründe toplamakla, bu dosyaları Takım Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin erişimine açmakla yükümlüdür. Düzenlenen etkinlikler için hazırlanan formların oluşturulması, takibi, form cevaplarının Excel’e aktarılması sorumluluğudur. Formların sosyal medya hesaplarında paylaşılması için Halkla İlişkiler Koordinatörü’ne formları iletmelidir. Etkinlikler için Zoom açmalıdır, gereken durumlarda ekran yansıtılması gibi teknik konularla ilgilenir. Etkinliklerin başvurusu için Zoom linki önceden genel sekretere atılmalıdır. Etkinlik afişlerini Tasarım Koordinatörü’nden, etkinliklerde çekilen fotoğrafları Halkla İlişkiler Koordinatörü’ndenalır.

MUPSA'yla kalın!

TAKIMLARIMIZ

1

Halk Sağlığı Takımı

Halk Sağlığı Koordinatörlüğü sosyal sorumluluk projelerinin, farkındalık etkinliklerinin ve öğretici seminerlerin yapıldığı koordinatörlüktür. Amacı bir eczacıyı ilgilendiren konularda halkı bilinçlendirmek üzere etkinlikler yaparken aynı zamanda eczacılara ve eczacılık öğrencilerine eğitim ve etkinlikler ile deneyim ve bilgi birikimi katmaktır.

1

Proje ve Eğitim Takımı

Proje ve Eğitim Koordinatörlüğü ağırlıklı olarak ulusal eczacılık öğrencileri ve uluslararası eczacılık öğrencilerinin eğitim projelerini lokal düzeyde düzenler, kariyer günleri organize eder. Kısaca eczacılık öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayacak aktivite ve etkinlikleri düzenler.

1

Sosyal Etkinlik Takımı

Sosyal Etkinlik Koordinatörlüğü, MUPSA'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonların düzenlenmesinde rol alan birimdir. Fakülte içi ve diğer eczacılık fakülteleri arası sosyal etkileşimi sağlamayı hedefler. Tüm sosyal organizasyonların en iyi şekilde gerçekleşmesi için tüm ekip elemanlarının özveriyle çalıştığı bir topluluğu oluşturur.

1

Halkla İlişkiler Takımı

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, MUPSA’nın tanıtımıyla ilgili tüm aktiviteleri üstlenen koordinatörlüktür. MUPSA’yı tüm eczacılık fakültelerine ve öğrencilerine tanıtmak Halkla İlişkiler Takımı’nın temel hedefidir. Halkla İlişkiler Takımı MUPSA’yı sosyal platformlarda en iyi şekilde temsil etmek ve tanınabilirliğini arttırmak için özveriyle çalışan bir takımdır.
GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ YÖNETİM KURULLARIMIZ

2021-2022 MUPSA Yönetim Kurulu

Başkan: Nihan Şahin
LS: Eyyüp Işkın
Genel Sekreter: Müzeyyen Korkmaz
Sayman: Gamze Öztürk
Dış İlişkiler Koordinatörü: Aylin Ece Şahin
Halk Sağlığı Koordinatörü: İrem Nisa Karaboyun
Halkla İlişkiler Koordinatörü: Zeynep Bayındır
Proje ve Eğitim Koordinatörü: İlayda Rumeysa Bayrak
Basın-Yayın Koordinatörü: Elif Karakaraman
Sosyal Etkinlik Koordinatörü: Sude Yaren Aktan
Tasarımdan Sorumlu Koordinatör: Yusuf Kalaycı
Bilişim Teknolojileri Koordinatörü: Tuğba Nur Meşe

2020-2021 MUPSA Yönetim Kurulu

Başkan: Hilal Birinci
LS: Eyyüp Işkın
Genel Sekreter: Hatice Kara
Sayman: Zeynep Ayfer
Dış İlişkiler Koordinatörü: Tuğberk Sepetci
Halk Sağlığı Koordinatörü: Senem Şık
Halkla İlişkiler Koordinatörü: Seval Yaslanmaz
Proje ve Eğitim Koordinatörü: Müzeyyen Korkmaz
Basın-Yayın Koordinatörü: Nihan Şahin
Sosyal Etkinlik Koordinatörü: Işıl İrem Aydın
Tasarımdan Sorumlu Koordinatör: Umut Yılmaz
Bilişim Teknolojileri Koordinatörü: Gamze Öztürk

2019-2020 MUPSA Yönetim Kurulu

Başkan: Özlem Demir
LS: Sena Demiraran
Genel Sekreter: Hilal Birinci
Sayman: Çisem Başaran
Dış İlişkiler Koordinatörü: Nükhet Kadiroğlu
Halk Sağlığı Koordinatörü: Zeynep Ayfer
Halkla İlişkiler Koordinatörü:Hatice Kara
Proje ve Eğitim Koordinatörü: Aysu Sökmen
Basın-Yayın Koordinatörü: Demet Sevindik
Sosyal Etkinlik Koordinatörü: Merve Aydın
Tasarımdan Sorumlu Koordinatör: Umut Yılmaz
Bilişim Teknolojileri Koordinatörü: Mustafa Abacıoğlu

2018-2019 MUPSA Yönetim Kurulu

Başkan: Edanur Karagöz
LS: Zafer Çolak
Genel Sekreter: Şevval Yener
Sayman: Berk Yaşar
Dış İlişkiler Koordinatörü: Ece Ökten
Halkla İlişkiler Koordinatörü: Özlem Demir
Halk Sağlığı Koordinatörü: Sena Nur Şahin
Proje ve Eğitim Koordinatörü: Hilal Birinci
Sosyal Etkinlik Koordinatörü: Kadir Burak Üstündağ
Basın-Yayın Koordinatörü: Çisem Başaran
Dizayn Koordinatörü: Emirhan Karadeniz
Bilişim Teknolojileri Koordinatörü: Didem Şahin

2017-2018 MUPSA Yönetim Kurulu

Başkan: İpek Erendor
LS: Zafer Çolak
Genel Sekreter: Şevval Yener
Sayman: Edanur Karagöz
Dış İlişkiler Koordinatörü: Faik Kara
Halk Sağlığı Koordinatörü: Sarenur Zorlubilek
Halkla İlişkiler Koordinatörü: İpek Çelebi
Proje ve Eğitim Koordinatörü: Seray Gürol
Basın-Yayın Koordinatörü: Elif Beyaz
Sosyal Etkinlik Koordinatörü: Berk Yaşar
Tasarımdan Sorumlu Koordinatör: Özlem Demir
Bilişim Teknolojileri Koordinatörü: Hakan Özgöz

2016-2017 MUPSA Yönetim Kurulu

Başkan: Simge Sarı
LS: Baran Arslan
Genel Sekreter: Yağmur Pirinçci
Sayman: Edanur Karagöz
Dış İlişkiler Koordinatörü: İpek Erendor
Proje ve Eğitim Koordinatörü: Suna Önder
Sosyal Etkinlik Koordinatörü: Zafer Çolak
Halkla İlişkiler Koordinatörü: İpek Çelebi
Tasarım Koordinatörü: Sena Şeyhoğlu
Halk Sağlığı Koordinatörü: Burçin Kılıç
Basın-Yayın Koordinatörü: Elif Beyaz
Bilişim Teknolojileri Koordinatörü: Eren Ergenç

2015-2016 MUPSA Yönetim Kurulu

Başkan: Naz Çakır
LS: Baran Arslan
Genel Sekreter: Büşra Nur Başol
Sayman: Necdet Can Özyıldız
Dış İlişkiler Koordinatörü: Simge Sarı
Eğitim ve Proje Koordinatörü: Polen Sev
Halk Sağlığı Koordinatörü: İpek Erendor
Halkla İlişkiler Koordinatörü: Şenay Doğan
Sosyal Etkinlik Koordinatörü: Defne Buse Burgut
Basın Yayın Koordinatörü: Ekin Durgun
Design Koordinatörü: Gökçe Selçuk
Bilişim Teknolojileri Koordinatörü: Yağmur Pirinçci

2014-2015 MUPSA Yönetim Kurulu

Başkan: Naz Çakır
EPSA İletişim Sekreteri: Betül Şatıroğlu
Genel Sekreter: Büşra Nur Başol
Sayman: Necdet Can Özyıldız
Uluslarası Staj Koordinatörü: Polen Sev
Halkla İlişkiler Koordinatörü: Şenay Doğan
Halk Sağlığı Koordinatörü
Basın Yayın Koordinatörü: Ekin Durgun
Bilişim Teknolojileri Koordinatörü: Ayşenur Altan
Sosyal Etkinlik Koordinatörü: Alper Sal